Integritetspolicy

Swedish Edition Trading AB skyddar dina personuppgifter enligt dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation). Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss. Vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som besöker och handlar på swedishedition.se.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik.

Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter och köphistorik. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

1. Vem är ansvarig?

Swedish Edition Trading AB är ansvarig för de personuppgifter som lämnas på vår webbplats och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Som personuppgiftsansvarig tar Swedish Edition Trading AB ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in eller får ta del av vid köp eller när du prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Kontaktuppgifter för Swedish Edition Trading AB:
Swedish Edition Trading AB
Bryggavägen 5
178 31 Ekerö
Org.nr. 556296.9542

2. Vad är en personuppgift?

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer och cookies, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Insamling, registrering, bearbetning och användning är exempel på behandling av personuppgifter som omfattas av GDPR.

3. Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Den personliga information som vi samlar in är data som du som besökare aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär på vår hemsida vid köp eller vid kontakt med kundsupport. Dessa personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, kommentarer vid beställning samt information som du lämnar till vår kundsupport via e-post eller formulär på hemsidan.

Din adress samlar vi in från Klarna alternativt fyller du i den själv på vår websida.

Vi samlar även in information om hur besökare använder vår webbplats samt samlar in statistik om webbläsarinställningar och vilka operativsystem som använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

4. För vilka ändamål behandlas uppgifterna?

Med stöd av ditt samtycke
Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss, vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Swedish Edition Trading AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Swedish Edition Trading AB. I sådant fall kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda ändamål som du samtyckt till.

Fullgöra våra åtaganden mot dig
Dina personuppgifter används av Swedish Edition Trading AB för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan handla om att leverera de varor du beställt eller avisera paketleverans via SMS. Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig.

Kommunikation och marknadsföring
Dina uppgifter lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Det innebär att vi, med beaktande av våra kommersiella intressen, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via olika typer av informations- och marknadsföringskanaler. För att kunna ge dig personliga och relevanta erbjudanden och information kan vi även komma att följa dina köpvanor när du besöker vår hemsida. Du har givetvis möjlighet att när som helst meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Företagskunder
Swedish Edition Trading AB behandlar personuppgifter om dig som är representant för ett företag som i sin tur är kund hos Swedish Edition Trading AB, för att fullgöra våra åtaganden mot kunden och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan exempelvis handla om att leverera varor till kunden eller avisera paketleverans via SMS. Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till kunden kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med kunden.

5. Hur använder vi dina personuppgifter?
För att uppfylla de ändamål för vilket uppgifterna samlades in kan dina personuppgifter komma att registreras, innehas (lagras), användas och överföras till våra samarbetspartners eller underleverantörer till oss enligt vad som anges nedan.

 • För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter
 • Skapa och hantera dina uppgifter på swedishedition.se
 • I kassan skickas dina personuppgifter till kreditföretaget Klarna
 • Behandla dina beställningar och returer
 • Skicka SMS när din beställning går att hämta
 • Kontakta dig med leveransbesked
 • Leverans- och garantiärenden
 • Besvara dina frågor via e-post, sms eller via kundsupport
 • Analys och segmentering för riktade kampanjer
 • Utskick av generell eller riktad karaktär via e-post eller SMS
 • Kundundersökningar
 • Information och inbjudan till event, tävlingar m.m.
 • Utskick av enkäter som ger dig möjlighet att påverka erbjudanden och tjänster
 • För att testa och förbättra våra system samt tillhandahålla tjänster
 • För att förhindra bedrägerier eller missbruk

Vi använder cookies och andra verktyg för webbanalys som exempelvis Google Analytics för att automatiskt samla in information om dig när du använder swedishedition.se Uppgifter vi samlar in automatiskt inkluderar exempelvis inställningar och val du gör då du använder swedishedition.se.

Dina personuppgifter lagras primärt i Sverige och EES-området. Genom t.ex. Google Analytics överförs uppgifter rörande ditt besök på vår hemsida även till Google i USA i syfte att samla in webbstatistik. Dina uppgifter lagras bara så länge som det krävs för att utföra våra tjänster som t.ex. fullgöra ett avtal med dig eller tillhandahålla nyhetsbrev eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

6. Betalning och kassan

Som kund kan du betala din beställning via Klarna AB (”Klarna”), org.nr. 556737-0431, genom Klarna och de alternativ som där erbjuds: fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning och direktbetalning.

Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Betaltjänst utan vid behov, beroende av vilket betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig. När du är identifierad får du information från Klarna vilka betalningsalternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan variera från tid till annan.

Fakturorna skickas ut via e-post i samband med att ordern skickas från vårt lager. Fakturan gäller som kvitto på din order och via mail skickas också en orderbekräftelse. Den fungerar som köpebevis (kvitto) tillsammans betald faktura.

Genom att ange eller efterfråga information i Klarna Betaltjänst godkänner du Swedish Edition Trading AB:s köpvillkor, denna integritetspolicy samt Klarna betaltjänsts användarvillkor och Klarnas användning av dina personuppgifter enligt vad som framgår i Klarnas användarvillkor, se följande länk: Klarnas dataskyddspolicy.

För mer information om Klarna Betaltjänst, använd följande kontaktuppgifter: telefon 08-120 120 10, info@klarna.se eller på Klarnas hemsida, klarna.com/se. Vid kontakt med Klarna, använd kundnummer och personnummer.

7. Vilka kan vi dela personuppgifter med?

Vi säljer INTE eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda tredje parter som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet eller leverera de produkter du beställer. Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra underleverantörer som behandlar personuppgifter för Swedish Edition Trading AB:s räkning för de syften som beskrivs i den här personuppgiftspolicyn och som därigenom kan komma att ha tillfällig tillgång till personuppgifter. Detta sker alltid i enlighet med ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att behandlingen sker enligt Swedish Edition Trading AB:s instruktioner. Vi kräver vidare att våra affärspartners använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda och radera dina personuppgifter inom rimlig tid när de fullgjort sitt uppdrag.

För att kunna upprätthålla en hög servicegrad kommer dina uppgifter att vidarebefordras till underleverantörer som anlitas av oss, exempelvis:

 • Personuppgifter vidarebefordrar till underleverantörer och speditörer i samband med leveranser
 • Personuppgifter lagras hos våra leverantörer av IT-tjänster
 • Uppgifter om ditt besök på vår webbsida överförs till Google i USA genom Google Analytics, uppgifter om skyddsåtgärder finns på support.google.com. Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysningsföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran

Om dina uppgifter överförs till tredje land (exempelvis USA) säkerställer vi att någon av följande rättsliga säkerhetsåtgärder tillämpas: beslut om att ett land säkerställer en adekvat skyddsnivå, Privacy Shield mellan EU och USA, standardavtalsklausuler eller ditt samtycke. Uppgifter överförs aldrig till tredje land utan någon av dessa säkerhetsåtgärder.

8. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Swedish Edition Trading AB sparar uppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation och så länge det är relevant för det syfte som de ursprungligen samlades in för eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

 • Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag
 • Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag
 • Kommunikation med vår kundsupport som vi inte måste spara för att följa krav i lag raderas efter sex månader
 • Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år
 • Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

9. Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

10. Dina personliga rättigheter

Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätt att begära ändring av felaktiga uppgifter, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring.

För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta oss  för mer information.

11. Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och som sparas på din hårddisk eller enhet.

Några tjänster på vår hemsida, www.swedishedition.se behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter.

Du kan välja att stänga av cookies i din webbläsare och / eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att avstängning av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.

Cookies
swedishedition.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen begär att få lagra på besökarens dator och som innehåller en viss mängd information och en tidsstämpel. Webbläsaren sparar informationen på ett speciellt ställe i din dator och returnerar informationen i kakan till webbplatsen man besökt vid varje förfrågan av sidor från webbplatsen.

Två typer av cookies
Cookies på swedishedition.se används för att förbättra användarupplevelsen, samla in statistik och för optimering av webbplatsen. Vi använder två typer av cookies:
Den ena typen, som kallas för permanent cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.

Den andra typen kallas sessioncookie. Under tiden en besökare är inne på webbsidan, lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

På swedishedition.se används både sessioncookies och permanenta cookies. Cookies används även av tredjeparts-tjänster, t ex Google Analytics, för att samla in statistik. Cookies som används på den här webbplatsen sparar ingen personligt identifierbar information om besökaren (som till exempel e-postadress eller namn).

12. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

13. Datainspektionen är tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

14. Har du frågor om dataskydd?

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till oss på e-post info@swedishedition.se

15. Ändringar i denna integritetspolicy

Swedish Edition Trading AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.